* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Gegevensbeschermingsverklaring

1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

a)

De bescherming van uw privacy tijdens het gebruik van onze websites is erg belangrijk voor ons. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens betekent alle gegevens met betrekking tot u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag. Hieronder informeren we u over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

b)

Verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Dynabook Europe GmbH, Rechtsabteilung/Legal Dept., Stresemannallee 4b, D-41460 Neuss, Deutschland; e-mail: data-protection@emea.dynabook.com. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via SPIE Data Protection GmbH, Datenschutzbeauftragte der Dynabook Europe GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt, Deutschland.

c)

Als u jonger dan 16 jaar bent, vraag dan toestemming aan een ouder/wettelijke voogd voordat u persoonsgegevens aan ons beschikbaar stelt.

2. Als u jonger dan 16 jaar bent, vraag dan toestemming aan een ouder/wettelijke voogd voordat u persoonsgegevens aan ons beschikbaar stelt.

a)

In principe kunt u onze website bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent. Zoals gebruikelijk is bij vrijwel alle andere websites, verzamelt de server waarop onze website wordt gehost (hierna “webserver” genoemd) automatisch informatie van u wanneer u ons online bezoekt. Deze gegevens zijn voor ons om technische redenen nodig en zorgen voor de stabiliteit en veiligheid van de website.

De webserver herkent automatisch bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de dag dat u op onze website bent; de pagina's die u op onze site hebt bezocht; de laatste website die u eerder hebt bezocht; de browser die u gebruikt (bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari); het besturingssysteem dat u gebruikt (bijv. Windows, Linux, MAC OS) en de domeinnaam en het adres van uw internetprovider (bijv. KPN, Ziggo, T-Mobile). Als onze website gebruikmaakt van cookies (zie de uitleg hieronder), wordt deze informatie ook op de webserver opgeslagen (de wettelijke basis is art. 6, lid 1, zin 1 f van de AVG).

We analyseren dergelijke serverprotocollen regelmatig anoniem voor statistische doeleinden (clickstreamanalyse), zodat we kunnen zien hoe onze websites worden gebruikt. Aan de hand van deze bevindingen optimaliseren we onze online aanwezigheid. Daarnaast kunnen we deze informatie gebruiken in geval van systeemmisbruik om de initiatiefnemer van het misbruik te bepalen in samenwerking met uw internetprovider en/of lokale overheden.

b)

Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies opgeslagen op uw computer wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in combinatie met de door u gebruikte browser en waardoor de site die deze cookies uitdeelt (in dit geval onze site) specifieke informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of uw computer infecteren met een virus. Ze worden gebruikt om de algemene gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie van een online aanwezigheid te verbeteren.

aa) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:
- Tijdelijke cookies (zie bb)
- Permanente cookies (zie cc).

bb) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd bij het sluiten van de browser. Dit omvat met name sessiecookies. Zij slaan een zogenaamde sessie-ID op die wordt gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen aan de gezamenlijke sessie. Daardoor kan uw computer worden herkend als u terugkeert op onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

cc) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf ingestelde periode die afhankelijk van de cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen met behulp van de beveiligingsinstellingen van uw browser.

dd) U kunt uw browserinstellingen naar eigen voorkeur configureren en bijvoorbeeld weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

c) Cookies van derden op onze websites

Wij staan derden toe cookies op uw computer te plaatsen via deze websites.
U kunt uw instellingen wijzigen via de onderstaande knop. Verplichte cookies worden niet beïnvloed.

(1) Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen verzonden naar en opgeslagen door Google op een server in de VS. Als IP-anonimisering op deze website echter is geactiveerd binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor het evalueren van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over website-activiteiten en het verlenen van andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik voor de exploitant van de website.

(2) Het door uw browser via Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren; houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken als u dat doet. Daarnaast kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden verzameld en verwerkt door Google, door het downloaden en installeren van de Browser Add-on die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de add-on “_anonymizeIp()”. Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, waardoor verwijzingen naar persoonsgegevens worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een verwijzing naar persoonsgegevens bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat onze service te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Met betrekking tot uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield Framework, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG.

(6) Informatie van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van de gegevensbescherming:
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de privacyverklaring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

d) Gebruik van plug-ins voor sociale media

We gebruiken geen plug-ins voor sociale media. Op sommige plaatsen bieden we alleen links naar Linkedin en Twitter aan.

e) Insluiten van YouTube-video's

(1) We hebben in onze online aanwezigheid YouTube-video's ingesloten, die worden gehost op https://www.YouTube.com en direct kunnen worden afgespeeld op onze website.
(2) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt geopend. Daarnaast worden de in punt 2 van deze verklaring gespecificeerde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat een dergelijk gebruikersaccount niet bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw YouTube-profiel niet wilt, moet u uitloggen bij YouTube voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het vraaggestuurde ontwerp van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggestuurde advertenties te tonen en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken betreffende het maken van dergelijke gebruikersprofielen, en u moet dit recht doen gelden jegens YouTube.
(3) U kunt meer informatie over het doel en de strekking van de verzameling van gegevens en de verwerking ervan door YouTube verkrijgen via de privacyverklaring van YouTube. U vindt daar ook meer informatie over uw rechten en over de configuratieopties om uw privacy te beveiligen.

f) Insluiten van Google Maps

(1) We maken op deze website gebruik van diensten van Google Maps. Daardoor kunnen we u direct op de website interactieve kaarten tonen en op een handige manier gebruik laten maken van de kaartfunctie.
(2) Wanneer u de website bezoekt, verkrijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt geopend. Daarnaast worden de in punt 2 van deze verklaring gespecificeerde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat een dergelijk gebruikersaccount niet bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing aan uw Google-profiel niet wilt, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het vraaggestuurde ontwerp van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggestuurde advertenties te tonen en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken betreffende het maken van dergelijke gebruikersprofielen, en u moet dit recht doen gelden jegens Google.
(3) U kunt meer informatie over het doel en de strekking van de verzameling van gegevens en de verwerking ervan door de plug-inprovider verkrijgen via de privacyverklaring van de provider. U vindt er ook meer informatie over uw rechten op dit punt en over de configuratieopties om uw privacy te beveiligen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield Framework: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

g) Nieuwsbrief

U kunt zich op onze website inschrijven om benaderd te worden voor marketingdoeleinden, via onze nieuwsbrief. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, worden de door u verstrekte persoonsgegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt teneinde de nieuwsbrief te verzenden. U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief: ofwel door een direct bericht aan ons of via een desbetreffende link in elke nieuwsbrief.

h) Contact opnement

Als u contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier, slaan we de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres; indien nodig, uw naam en uw telefoonnummer) op, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. De in dit verband verzamelde gegevens worden door ons verwijderd als opslag niet langer nodig is, of we beperken de verwerking ervan als er wettelijke bewaartermijnen bestaan.

3. Wettelijke basis van verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van art. 6 I letter f van de AVG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om onze aanwezigheid op het internet aan u beschikbaar te kunnen stellen en u te kunnen informeren over ons bedrijf, onze producten, evenementen en vacatures. Bovendien maakt onze website contact met belanghebbenden mogelijk.

Met onze aanwezigheid op het internet hebben we een legitiem belang om een informatie- en communicatieplatform beschikbaar te stellen voor alle bezoekers van onze website.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, verwerken en gebruiken we uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief toe te sturen.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken voor de toekomst door te klikken op de desbetreffende link in de voettekst van de nieuwsbrief of door ons hierover een e-mail te sturen via het bij punt 1. b) vermelde e-mailadres.

Art. 6 lid 1 letter a van de AVG is de wettelijke basis voor de verwerking en het gebruik van deze persoonsgegevens.

U bent in principe niet verplicht om ons uw gegevens te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat het nodig kan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zodat u onze aanwezigheid op het web kunt bezoeken of gebruik kunt maken van de diensten die we aanbieden.

Er wordt geen automatische besluitvorming geïmplementeerd die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en die juridische gevolgen met zich meebrengt of op een vergelijkbare manier negatieve gevolgen voor u heeft.

4. Uw rechten

In overeenstemming met de voorschriften van de AVG kunt u jegens ons de volgende rechten doen gelden:

  • Recht van toegang
  • Recht op rectificatie
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op gegevenswissing / recht op vergetelheid
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht van bezwaar

Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, en dat is van kracht voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om een van de bovengenoemde rechten te doen gelden: Dynabook Europe GmbH, Rechtsabteilung/Legal Dept., Stresemannallee 4b, D-41460 Neuss, Deutschland; e-mail: data-protection@emea.dynabook.com

Als u denkt dat we uw persoonsgegevens op een verboden manier verwerken, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. Daarnaast hebt u het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Staatscommissaris van Noord-Rijnland-Westfalen voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie), Kavalleriestr. 2 – 4, 40213 Düsseldorf, Duitsland.

5. Opslagperiode

De verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang het doel van de verzameling dit vereist.

6. Locatie van gegevensverwerking

We verwerken uw gegevens binnen de EU en in sommige gevallen ook buiten de EU.
Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf kunnen we uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de VS en andere landen, waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder uitgebreid is dan die van de EU. In dergelijke gevallen is de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot natuurlijke personen die kennis moeten hebben van dergelijke gegevens voor de in deze gegevensbeschermingsrichtlijn beschreven doeleinden.

7. Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:
- Max ASP GmbH, Kässbohrerstrasse 16, 89077 Ulm, Duitsland
- D4t4 Solutions, Windmill House, 91-93 Windmill Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7EF, Groot-Brittannië
- Nelson Bostock Unlimited, Unlimited House, 10 Great Pulteney Street, London W1F 9NB, Groot-Brittannië

8. Beveiligingsmaatregelen

Voor zover we gegevens doorgeven aan onze serviceproviders in het kader van de hier beschreven services, zijn deze serviceproviders niet alleen gebonden door dwingende wettelijke bepalingen, maar daarnaast ook door onze contractuele verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming.

We maken gebruik van beveiligingsmaatregelen die we voortdurend optimaliseren in overeenstemming met technische en juridische ontwikkelingen om uw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door ongeautoriseerde derden.

9. Links naar andere websites

Onze online aanwezigheid bevat links naar andere websites. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt niet voor andere providers.

We hebben geen invloed op de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften door de exploitant daarvan en we aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de aldaar verstrekte informatie.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen richtlijnen inzake gegevensbescherming en gebruiken waarschijnlijk ook cookies, en we raden u aan ze te controleren. De richtlijnen van deze websites regelen het gebruik van persoonsgegevens die door u worden doorgegeven bij uw bezoek aan de betreffende website, en ze kunnen ook worden verzameld door cookies. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor dergelijke websites van derden, en we vragen u er rekening mee te houden dat u gebruikmaakt van deze websites op eigen risico.

10. Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze richtlijn inzake gegevensbescherming en cookies, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in deze verklaring.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze richtlijn inzake gegevensbescherming en cookies, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in deze verklaring.